Thursday, February 27, 2014

12 Huyệt căn bản

 
1. Vũ Hải
Đầu chân lông mày P
2. Ấn Lâm
=> Giữa chân mày P
3. Nhị Tuế
=> Cuối chân mày P
4. Cốt Cường
=> Đầu chân lông mày T
5. Mạnh Không
=> Giữa chân mày T
6. Án Khôi
=> Cuối chân mày T
7,8. Tam Huyền
Hai bên cánh mũi.
9. Chí Đắc
=> Đầu trên Nhân trung, ngay chính giữa khe, nơi chỗ lõm
10. Chí Tôn

11,12. Trụ cột hồi sinh

Wednesday, February 26, 2014

Chữa bướu cổ


Khóa Hộ Khẩu + Hoàng Ngưu:
=> Làm long đàm
* Day Ngũ Đoán 1,2
* Day Mạnh Đới
* Day Khô Thế
* Day cả hai mạch Khô Thế và Mạch Đới cùng lúc.
Khóa Ngũ Bội I
* Day Mạnh Đới
* Day Khô Thế
* Đẩy Khô lạc 1: day xuống để làm thông đờm khu vự lưỡi họng.
Khóa Ấn Lâm + day Chí Đắc
* Đồng thời day cả hai huyệt Chí đắc và Ấn lâm
* Day thêm 2 huyệt bên mũi: Tỵ Thông => làm thông lỗ mũi.

Chân
* Làm bật giúp tống đờm ra ngoài và làm mềm bướu:

Khóa bắp chân + day Án Dư
* Day Án Dư tròn 7 - 10 cái => giúp cho ra đờm.
BƯỚU CỔ CÓ LỒI MẮT:

A. Ổn định thần kinh
B. Ổn định tim mạch

C. Cách bấm:
* Tác động ở trên bướu cổ:
- Khóa Khô Khốc  + Achille + Bí Huyền 6 + Kheo
- Day bật Tam Tinh V: tác động đến thận âm để hạ hỏa xuống.
Cách bấm đặc biệt:
Dùng 5 ngón tay bẻ ngược tất cả các ngón chân lên rồi mới day.
Khóa Khô Khốc  + Achille
=> Bật lóng 1 lần lượt cả năm ngón chân
=>  Bật lóng 2 lần lượt cả năm ngón chân
=>  Bật lóng 3 lần lượt cả năm ngón chân.

Chữa Bí tiểu


Khóa Khô Khốc + Achille:
* Bấm Ngũ Bội 2 - Lóng 3( sát bàn chân)

 Khóa Bí Huyền 5 + Khoeo:
 * Bấm điểm đối diện Mạnh Qua
 * Day nhẹ đều( giống như xoay tròn) vùng gân Tả hậu môn, khoảng 5 -7 lần, ngón 2 day từ từ huyệt Mạnh Qua.Sinh lý Hệ Tiêu hóa


ĐAU DẠ DÀY

ĐAU DẠY DÀY
Khóa Hộ Khẩu + Hoàng Ngưu:
* Bấm Vị Tường Điểm

Khóa Khô Khốc + Achille:
* Bấm Mạnh Túc
* Bấm Kim Qui
Ợ Chua:
* Tinh Ngheo - giảm tiết chất chua( điều chỉnh đường Kinh Can).
ĐẠI TIỆN( táo bón)
Khóa Hộ Khẩu + Hoàng Ngưu:
* Bấm Ngũ Bội 2
Khóa Khô Khốc + Achille:
* Bấm Ngũ Bội 2
* Day nhẹ Ngụ thốn 2.

Khóa Ngũ Bội 2 + vừa vuốt vừa đẩy mạnh huyệt Mạnh Qua từ dưới lên.VIÊM XOANG

* Khóa Chí Đắc + day Ấn Lâm
* Khóa Ấn Lâm + day Chí Đắc
* Đồng thời day cả hai huyệt Chí đắc và Ấn lâm
* Day thêm 2 huyệt bên mũi: Tỵ Thông => làm thông lỗ mũi.

Khóa Cao Thống:
* Bấn hai mạch Cốt cường + Vũ Hải
* Day ấn 2 mạch huyệt Tam Huyền
* Bấm Ung Hương và Trụ Cột

Khóa Khô Khốc + Achille:
* Khóa Bí Huyền 5 + Khoeo + Bấm Ngũ Bội 1.